Faaliyet alanı

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanı yönetmeliğin 6. maddesinde belirtildiği üzere;

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilgisayar destekli üniversite eğitimine geçiş hazırlıklarında bulunmak maksadıyla araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,
b) Bilgisayar teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak ve bu tür araştırmaları desteklemek,
c) Çağdaş gelişmelerle ilgili bilgi akışını sağlayıcı milletlerarası ve millî organizasyonlara katılmak, bilgisayar bilgi akışını sağlayıcı bölgesel yükümlülükleri üstlenmek, bu konudaki görevleri yerine getirmek,
ç) Üniversite için ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyon programlarını hazırlamak, uygulanmasında danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
d) Bölgede bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların yazılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak,
e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek,
f) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
g) Bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanındaki yetişmiş eleman noksanlığını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak, bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanında her düzeydeki öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak,
ğ) Bilgisayar kullanım ve programcılığı ile ilgili kurslar düzenlemek, kurs düzenlemek isteyen resmî ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak, kurs programlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
h) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan bilgisayar sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, istenirse bilgisayar ile ilgili servis büro hizmetleri vermek,
ı) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,
i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Son Güncelleme: 2015-02-24 14:55:22
               

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019