Merkezimizin Amacı: Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerinin  işbirliği ile bilgisayar bilimlerinin ilgili her alanında araştırmalar, uygulamalar, eğitimler, danışmanlıklar ve projeler yapmak, projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyon programlarını hazırlamak, üniversiteler arası ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleştirmek, Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-Üniversite ve e-Devlet projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır. 

Misyon: Üniversite içinde ve dışında kaydedilen bilimsel çalışmaları, gelişmeleri ve araştırmaları bilgisayar ortamında değerlendirerek; çok kullanıcılı bilgisayar sistemi kurmak, sistemin yurt dışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak, bölgedeki kurum ve kuruluşlara bilgisayarlar yapılabilecek her türlü hizmeti vermek, üniversite akademik personelinin ve öğrencilerinin bilimsel çalışmalarına yardımcı olmak, üniversite birimlerindeki eğitim-öğretime destek olmak, üniversitedeki çeşitli büroların görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerine yardımcı olmak, kamu kesiminden veya özel kesimden istenecek bilgisayar programları hazırlamak ve bölgede yetişmiş eleman sayısının artmasına yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktır. 

Vizyon: Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üniversitemiz teknolojik altyapısını sürekli geliştirmek, akademik ve idari birimlerimizde yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesini ve sunumunu teknolojik altyapı ve hizmet kalitesi açısından en üst seviyede tutmaktır.

 


Son Güncelleme: 2021-12-27 17:28:07
               

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023