YAPILAN PROJE VE FAALİYETLER

 

1. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) ile İşbirliği Protokolü İmzalanması

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) ile 2015 yılında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında merkez faaliyetlerinde bir yönümüzü Türkiye’nin en büyük üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ndeki çalışma arkadaşlarımıza dönerek üniversitemizin vizyonuna katkıda bulunacak bilişim politikaları araştırılmakta ve geliştirilmektedir.

 

2. Tahsilat ve Kasa Otomasyonu

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün yaptığı tahsilatlar için makbuz kesme ve kasa defteri tutarak bu bilgileri saymanlığa elle yazılı evraklarla sunma faaliyetlerinin tamamen yazılım otomasyonu ile bilgisayar ortamında yapılması gerçekleştirilmiştir. Bu otomasyon ile tahsilat makbuzları bilgisayar tarafından yazdırılmakta, kasa defteri yapılan tahsilatlar doğrultusunda otomatik olarak oluşturularak bilgisayar çıktısı ile Saymanlığa sunulmaktadır. Kayıtların kontrolü ve hata yapma ihtimali bu şekilde en aza indirilerek bilgi çağında el yazısı ile yapılan işler otomasyona geçirilmiştir.

 

3. Taşınır Kayıt Kontrol Otomasyonu

  İdari ve Mali İşler Dairesi tarafından yapılan demirbaş takibi için fakülte-yüksekokul-personel kapsamında demirbaş takibi yapmak için oluşturulan yazılım otomasyonudur. Hangi demirbaşın hangi birimde hangi personelde olduğu bu otomasyon sayesinde kolaylıkla takip edilebilir.

 

4. Senato Karar Takip Otomasyonu

 Senato kararlarında geriye dönük olarak arama yapılarak hangi gündem veya hangi kararın hangi tarihte veya sayıdaki senato toplantısında alındığı veya herhangi bir tarih ve sayıdaki toplantıda hangi kararların alındığını takip etmek için geliştirilmiş yazılım otomasyonudur.

 

5. Bap, Bilim İnsanı, Akademik Faaliyet Raporu Otomasyonları

2015 – 2016 Bahar yarıyılında Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu, akademik personelin yayın ve özgeçmiş bilgilerinin bulunduğu Bilim İnsanı Otomasyonu ve her bölüm ve birim açısından akademik faaliyetlerin anlık olarak takip edilebildiği Akademik Faaliyet Raporu otomasyon programları birbirine entegre edilerek temin edilmiş ve kullanıma başlanmıştır.

İlgili yazılımın içerisindeki Bilim İnsanı modülü Yöksis ile entegre edilerek tüm akademik personelimizin yayın ve özgeçmiş bilgileri anlık olarak sisteme yüklenerek güncellenebilmektedir. Ayrıca sistem üniversitemizin personel otomasyonu ile entegre edilerek bilgi sistemlerinin birbirine entegre bir şekilde, veri tekrarı olmadan, en az hatayla ve hızlı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Son Güncelleme: 2018-10-12 14:11:46
               

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020